Finansprofessor avkler Nordøyvegen-analyse

– Dette blir pinlig

Finansprofessor Thore Johnsen legger lite imellom i sin kritikk av fylkets nye Nordøyvegen-analyse.

Frittalende: Thore Johnsen er finansprofessor ved Norges Handelshøgskole i Bergen, og er ofte brukt av Dagens Næringsliv.  

Nyheter

Inntil onsdag hadde ikke fylket regnet med inflasjonen for Nordøyvegen. Deloitte og flere økonomer ved NTNU mener det utgjør så mye som 1,6-1,7 milliarder kroner. Den kjente professoren ved Norges Handelshøyskole vil gjerne kommentere dette etter at Sunnmørsposten tar kontakt.