Fylkesrådmannen: – Pukkeleffekten for Nordøyvegen er framleis for stor

Fem dagar før fylkestinget vart Nordøyvegen vesentleg billegare.
Nyheter

Fylkesrådmannen har justert sin analyse av Nordøyvegen og av dagens ferjedrift. Bygging av Nordøyvegen blir 400 millionar kroner billegare, og drift av dagens ferjer i rute 21 og 22 blir 800 millionar kroner dyrare enn dei tidlegare har rekna med. Det blir 1,2 milliardar kroner i favør av Nordøyvegen.