Pensjonist fra Ålesund dømt til fengsel for seksuell handling

En pensjonist fra Ålesund må sone seks måneder i fengsel for å ha befølt en kvinne.

Frostating lagmannsrett. Illustrasjon.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Mannen kjente den yngre kvinnen han utførte den uønskede handlingen på.

Pensjonisten ble dømt til seks måneder i fengsel og til å betale 50.000 kroner i erstatning allerede i april i Sunnmøre tingrett, men anket avgjørelsen til Frostating lagmannsrett.

Han ble i Sunnmøre tingrett funnet skyldig i å ha utført en "seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det."

Dommen ble denne gangen gitt gjennom ankeforhandling. Anken gjaldt bevisvurderingen under straffeutmålingen, subsidiært straffutmålingen.

En handling, som pensjonisten ble funnet skyldig i, kan straffes med bot eller fengsel inntil et år.

Ålesunderen fikk ikke medhold i anken sin.

Dommen fra Sunnmøre tingrett ble stående, og han må sone seks måneder i fengsel, samt betale oppreisningserstatning på 50.000 kroner.

Mannen er ikke tidligere straffedømt, men retten la vekt på at han utnyttet en situasjon som en eldre bekjent av den yngre kvinnen.