Senterleiar Inger Sandvik Sundnes har stor tru på Amfi-senteret for framtida:

Ønskjer Amfi-senter med fleire etestader og andre sosiale møteplassar

– Sjølv om det no er satsa stort på kjøpesenteret på Moa, noko som er svært positivt, ligg det likevel til rette for ein vekst for Amfi i Ørsta for framtida.

  Foto: ROY-ARNE FOLKESTAD/Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt:) Leiar på Amfi-senteret i Ørsta, Inger Merete Sandvik Sundnes, konstaterer at julehandelen i Ørsta er i gang for fullt for dei 32 handelsaktørane på det største kjøpesenteret på Søre Sunnmøre. Ved utgangen av november hadde 900.000 personar i år vore innom Amfi i Ørsta, ein auke på fire prosent samanlikna med i fjor. Omsetninga på senteret ligg i år an til å verte om lag som i fjor. Då vart det selt varer for 386 millionar på Ørsta sitt kjøpesenter. Satsinga på Amfi Moa trur Sandvik Sundnes ikkje vil gje auka handelslekkasje frå Ørsta.

Unner dei

– Satsinga på Moa er kjempepositiv også for Ørsta, og vi unner dei å lykkast. Det er ikkje lenge sidan Amfi på Moa opna etter utviding, og framleis gir dette ein regional nyheitsverdi. Og det er naturleg at mange no vil oppleve «nye» Moa. Vi kan nok kome til å merke dette noko på årets julehandel. Men etter kvart vil denne interessa verte redusert, og eg trur voldingar og ørstingar er opptekne av eit godt, lokalt handelstilbod, og at dei difor framleis vil handle mest på Amfi i Ørsta, seier Sandvik Sundnes.