Ordførar Stein Aam :

– Aurstad har vore ein samfunnsbyggar

Ørsta-ordføraren tok beskjeden om Aurstad-konkursen tungt.

I formannskapet: Ordførar Stein Aam (Sp) roste K.A. Aurstad overfor dei åtte andre representantane. Han peika mellom anna på kor mykje dei har gitt til handball, fotball og andre idrettar.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

– Dette er ein tung og dyster dag.