Ordførar Stein Aam:

- Ein forferdeleg dag for Ørsta

Kommuneleiinga vart informert om konkursen onsdag.

Lager skredvoll: Anleggsmaskinane til KA Aurstad står stille på skredvollen på Vallabøen.  

Nyheter

(Møre-Nytt:) - Konkursen i KA Aurstad er ein forferdeleg dag for Ørsta, seier ordførar Stein Aam i samband med konkursen i selskapet.