Tøft år for K.A. Aurstad:

Solid ordrereserve, men stort tap i Trøndeleg

K.A. Aurstad AS har hatt store tap på eit prosjekt på E6 i Sør-Trøndelag. Det pregar årsresultatet for 2017.

Krevjande: K.A. Aurstad er underentreprenør på dette prosjektet på E6 i Sør-Trøndelag. Jobben har blitt eit tapssluk for Ørsta-selskapet. 

Nyheter

(Møre-Nytt:) Årsresultatet for K.A. Aurstad AS vart minus 18,9 millionar kroner, og omsetnaden gjekk ned frå 512 millionar kroner i 2016 til 392 millionar i fjor.