Styreleder: – Espen Remme har tillit

Styreleder Ingve Theodorsen sier at han har tillit til at Espen Remme skal klare å nedbemanne 200 årsverk.

DRIVER MED FOR MYE: Direktør Espen Remme (t.h.) mener foretaket har for omfattende tjenestetilbud i forhold til økonomiske rammer. Styreleder Ingve Theodorsen (t.v.) i prat med styremedlem Nils Kvernmo. Bildet er fra et tidligere styremøte i Ålesund.  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

– Når det gjelder realismen i vedtaket, får vi diskutere dette på det ekstraordinære møtet i januar, sier Theodorsen.