Konkursråka K A Aurstad har 188 millionar kroner i gjeld:

– Kreditorane til Aurstad vil gå på tap

K A Aurstad har 188 millionar kroner i gjeld, men sit også på store verdiar. Bustyrar er likevel ikkje i tvil om at Aurstads kreditorar vil tape pengar.

Møte: Fredag klokka 13, var tilsette samla i kantina (i bakgrunnen) ved Aurstads hovudkontor på Hovdebygda. – Det var første infomøte med representant frå bustyrar for dei tilsette, etter at konkursen vart offentleg kjent, opplyser advokat Nils Holger Kofoed.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Bostyrer