Nye Nordøyveg-analysar frå fylkesrådmannen og Deloitte

Fredag ettermiddag kom oppdaterte analysar av økonomien i Nordøyvegen.

Illustrasjon: Statens vegvesen 

Nyheter

Fylkesrådmannens nye modell skal vise kontantstraumen for kvart år i Nordøyveg-prosjektet. Tala skal vere justert for inflasjon. Dermed skal dei kunne takast rett inn i økonomiplanen for det enkelte budsjettår.