Tenkeår på Bali gjorde Åse til møbelgründer

Frå ein verkstad på Kjelsås har Åse Ørjasæter utvikla sitt eige, heilt unike møbelkonsept. Med material frå Bali og kreativitet frå Stryn har ho skapt By Bjørkheim .

Snikkar: I starten måtte Åse Ørjasæter tilkalle sambuaren kvar gong noko skulle kappast. Til slutt gav han henne eit lynkurs og no fiksar ho det meste sjølv i lokala på Kjelsås i Oslo, der By Bjørkheim held hus med både verkstad og utsal.    Foto: Roy Aron Myklebust, Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen.no) Det var våren 2011 og eit hektisk liv med utvikling av klede, armband og anna tilbehør i Aloha Hemp hadde kravd sitt.Dei tre gründerane Åse Ørjasæter, Christine Lunde, begge stryningar, og Nelly Torvik var komne til eit vegskilje.

– Vi hadde drive i elleve år og følte oss litt metta, seier Åse. Etter fleire gode år gjekk det brått tyngre. Det var finanskrise og dårleg betalingsevne ute i butikkane. Ho hugsar det var ein spesiell augneblink då dei tre eigarane sat og diskutere kva grep som måtte gjerast. Så vart plutseleg alternativet med å gi seg heilt kasta på bordet, eit alternativ dei ikkje hadde våga å tenkje så mykje på tidlegare. Men reaksjonen på forslaget var lik frå dei alle; ei enorm lette og full semje om at nok var nok.