Søkte støtte til kirkekaffe og sosiale aktiviteter for innsatte i Ålesund fengsel

Prest får kakehjelp til jul

– Det er veldig gledelig at menigheten støtter opp om diakonalt arbeid for de innsatte i byens fengsel.

Ny fengselsprest: Hittil har fengselsprest Erlend Lunde (42) selv bakt kake og tatt med seg til de innsatte i Ålesund fengsel og kirkekaffen der, en gang i måneden. Når gir menigheten i Ålesund og Volsdalen 7.500 kroner, pluss to kollekter, til sosiale aktiviteter fengselspresten arrangerer for de innsatte i år og neste år. – Å dele mat er å gi omsorg. Mange innsatte har lite penger til å koste på seg noe ekstra, sier fengselspresten, som nå også vil prøve å arrangere Dylan-konsert for de innsatte. 

Nyheter

Det sier Erlend Lunde, fra i høst ny fengselsprest i Ålesund.