Kåret som en av landets mest framtidsretta byer, men framtida er mer usikker:

Ålesund blant topp 10

Ålesund kommer som nummer 10 på lista blant landets mest framtidsretta byer.

Trenger nye arbeidsplasser: Ålesund har høy andel av befolkningnen i alderen 25-35 år. Men lav netto innflytting er rammet av en midlertidig tilbakegang. Det blilr viktig med nye arbeidsplasser som gjør Ålesund attraktiv for de nyutdannede.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det kommer fram av en analyse av landets 71 største byer utført av Multiconsult som ble presentert på Evolve arena i forrige uke. Her kommer det fram at Bærum topper lista foran Sola, Stavanger, Oslo, Kongsberg, Sandnes, Bergen, Trondheim, Bryne og altså Ålesund. Det er Multiconsult som har definert "byer" i dette tilfellet.