Skylder på Aker BioMarine for massiv salgssvikt i 2015

Er ikke i tvil om eierskap

Stig Remøy er helt klar på at Rimfrost kjøpte patentet i desember 2012. Det gjorde han rede for i Søre Sunnmøre tingrett i går.

Krillstrid: Advokat Dina Brask holder innledningsforedrag, mens advokat Ronny Lund følger med bak. Striden i Søre Sunnmøre tingrett handler om hvorvidt Aker BioMarine kan bruke en prosess som Rimfrost mener å eie patentet til. 

Nyheter

Motparten, Aker BioMarine, har i rettssaken som pågår i Volda stilt tvil om Emerald Fisheries solgte det omdiskuterte patentet til Rimfrost.