Prøver viser behov for omfattende tiltak

Porolon-tomta der det skal åpnes aktivitetspark er kraftig forurenset

En rapport fra Multiconsult viser omfattende forurensning på Porolon-tomta der Leif Sunde har planer om å opprette aktivitetspark.

Må rydde opp: Grunnprøver fra Porolon-tomta på Blindheim viser at deler av området er kraftig forurenset og at grunnen mot sør må erstattes med nye masser. Det er allerede fraktet vekk flere lastebillass med farlig avfall etter den tidligere industrivirksomheten. Planen til eieren er å åpne en stor innendørs aktivitetspark på stedet, men nå blir trolig åpningen forsinket som følge av kravene til opprydning. Arkivfoto.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Prøvene av jordsmonnet ved tomta på Blindheim i Ålesund, ble tatt i høst i forbindelse med at Sunde har søkt om å lage parkeringsplass og tilkomstvei.