Breeze ønsker å kjøpe Rent Nordvest på Stranda

Vil berge rundt 30 arbeidsplasser

Det landsomfattende selskapet Breeze AS ønsker å kjøpe vaskeriet Rent Nordvest på Stranda.

Konkurranse: Den aktuelle kjøperen Nor Tekstil AS vil kjøpe vaskerivirksomheten på Stranda for å legge den ned. Nor Tekstil AS kan få en monopolstilling i regionen om dette går i orden, og Konkurransetilsynet vurderer saka. En mindre, men også landsomfattende aktør, Breeze AS, leverer i disse dager bud på vaskeriet på Stranda. Breeze vil beholde arbeidsplassene.   Foto: Sunnmøringen

Det er en tøff bransje med fokus på forbedringer og automatisering

Gunnar Belsvik
Nyheter

Breeze vil bevare vaskeriet og de rundt 30 arbeidsplassene på industriområdet Svemorka på Stranda.