Politimesteren om etterslepet i etterforskningen av alvorlige straffesaker:

– Ingen ønskelig situasjon

Etterforskningen av flere alvorlige straffesaker i Møre og Romsdal tar for lang tid. – Den økonomiske situasjonen er utfordrende, sier politimesteren.

– UTFORDRENDE SITUASJON: Etterforskningen av flere alvorlige straffesaker tar for lang tid. Politimester Ingar Bøen sier den økonomiske situasjonen i Møre og Romsdal er utfordrende, men at politidistriktets egne prioriteringer også må ta sin del av skylda.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

Romsdals budstikke: Politiet i Møre og Romsdal har hatt for få ressurser til å etterforske saker. Alvorlige straffesaker blir liggende for lenge og etterforskningsarbeidet hoper seg opp. Situasjonen er kritisk, konkluderte Statsadvokatene etter en inspeksjon i fylket for en måneds tid siden.