Anmeldte familievold. Etter 566 dager var den mistenkte ennå ikke avhørt

Statsadvokatene om politiarbeidet i Møre og Romsdal: – Selv alvorlige straffesaker ligger ubehandlet.

AVDEKKET KRITISKE FORHOLD: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim (bildet) inspiserte politiarbeidet i Molde, Ålesund og Kristiansund for en drøy måned siden sammen med statsadvokat Jogeir Nogva og tidligere politimester Kjell-Otto Lilleberg. Hovedmålet med inspeksjonen var å få en gjennomgang av politidistriktets status innen etterforsking.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

(rbnett.no) Dårlig økonomi i Møre og Romsdal politidistrikt går kritisk ut over etterforskingen. Det er den åpenbare konklusjonen etter at Statsadvokatene gjennomførte inspeksjon av politidistriktet for en drøy måned siden.