Får 104 millioner kroner til å utvikle hydrogen-kystrute

Havyard-prosjektet med hydrogendrift av Havila Kystruten får over 100 millioner kroner i støtte fra Pilot-E. Satsingen kan gi skip med opp til fem ganger lengre nullutslippsseilaser enn tilsvarende eksisterende eller planlagte skip.

TEKNOLOGISKIFTE: Kristian Steinsvik, Kristian Osnes, Jørgen Kopperstad og Kjellbjørn Kopperstad i Havyard Group får med Pilot-E-støtten satt i gang FreeCO2AST, et prosjekt som vil bety et teknologiskifte og som kan gi skipsfarten klimakutt som virkelig monner. Prosjektet utvikles i samarbeid med Havila Kystruten som fra januar 2021 seiler kystruten mellom Bergen og Kirkenes som det eneste norsk heleide selskap.   Foto: Havyard

Nyheter

I Pilot-E har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gått sammen om å løse de store samfunnsutfordringene.  Ett av to tema for 2018 var "Utslippsfri maritim transport 2.0", og prosjektet fikk tildelt til sammen 104,3 millioner kroner.

Pilot-E sier at Havyard Group ASA med dette leder et prosjekt med ambisjoner om utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den ordinære ruten for nye Kystruten gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller, melder selskapet i ei pressemelding.

Grønt teknologiskifte

Leder for FoU-arbeidet i Havyard, Kristian Steinsvik, forteller at de med dette prosjektet skal utvikle et høykapasitets hydrogenenergisystem som kan tas i bruk på et av Kystruten-skipene til Havila.

- Slik kan vi gjøre de mest miljøvennlige skipene på norskekysten enda mer miljøvennlige, og prosjektet kan også gi et teknologiskifte innen sjøtransport. Aldri tidligere har så store skip seilt over så lange distanser totalt utslippsfritt som det vi ser her.

Med hydrogenenergi kan skipet fra Kystruten seile halve kystruten fra Bergen til Kirkenes helt utslippsfritt. Noe som betyr at seilasen i UNESCO sine verdenshavområder vil bli helt utslippsfrie.

Systemet skal kunne settes om bord og være drift innen utgangen av 2022.

Konsernsjef Geir Johan Bakke sier FreeCO2AST er i tråd med Havyards visjon om å endre industrien og målet er også at det også skal endre Havyard som selskap.

- I dag er jeg både stolt og glad for alle de dyktige og motiverte medarbeiderne vi har i Havyard. Vi er i fremste rekke innen det grønne skiftet, og Pilot-E-prosjektet og andre nye produkter vi utvikler i Havyard er bevis på det.

Den mest miljøvennlige seilasen

  Foto: Havila Kystruten

Havyard Group bruker hele konsernet med elektro-, design- og skipsbyggingskompetanse fra Norwegian Electric Systems, Havyard Design & Solutions og Havyard Ship Technology. I tillegg har de fått med forskningsinstitusjonene Sintef Ocean og Protech i prosjektet.

- Men det viktigste er at vi har en kunde, Havila Kystruten, som ønsker dette og som våger å satse på utviklingen av systemet, sier Kristian Steinsvik

Havila Kystruten har verdens største batteripakker og design som gir energieffektive skip, men administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier det er viktig å stadig utvikle seg.

- Vi har allerede lagt mye i å tenke miljø og bærekraftig framtid, og har allerede innfridd kravene fra styresmaktene med god margin. Men vi skal være helt i front på denne utviklingen og fortsetter å strekke oss. Kystruten vil være den mest miljøvennlige seilasen langs norskekysten fra januar 2021.


Havila Kystrutens fire nye skip har fått navn

Havila Kystruten skal fra januar 2021 seile kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

 

Banebrytende ny teknologi

Product Development Manager i Havyard Group, Kristian Osnes, skal være prosjektleder for FreeCO2AST. Han skal ta fatt på prosjektet der de skal ta i bruk ny teknologi og flytte grenser for nullutslippsskip samtidig som både markedet for hydrogen, logistikk for levering av hydrogen og regelverket for løsninger må utvikles.

- Det blir utfordrende, men vi ser nye krav, både fra nasjonale og internasjonale styresmakter, som blir så strenge at det kreves ny teknologi for å oppnå nødvendig reduksjon av utslipp fra skipsfarten, og vi ser at flere rederi har begynt å lete etter løsninger. Vi er svært heldige som nå har en kunde som Havila Kystruten og støtte fra Pilot-E som gjør at vi nå kan være blant de første til å gå i denne retningen.

Utslippskravene i de norske ferjeanbudene har ført til rask utvikling i batteriteknologi, men det å seile lengre distanser og med større skip er så energikrevende at hydrogen er en av få mulige løsninger.

- Lykkes vi med dette prosjektet, så vil det bane vei for et nødvendig teknologiskifte der skipsindustrien vil kunne bidra med utslippskutt som monner, og i Havyard gleder vi oss over å få være med på drive fram dette.


På etterskudd for å legge til rette for cruisenæringen:

Bellona-rådgiver: – Kanskje trenger vi monstermaster

Bellona-rådgiver mener man er på etterskudd for å legge til rette for cruisenæringen, når det om få år blir innført strengere utslippskrav.Havilas nye flaggskip får motorer fra Rolls-Royce

Havila har bestilt gassmotorer fra Rolls-Royce Marine til kystruteskipene.