Bøtelegger Bunker oil på Hessa

Bunker oil Hessa får gebyr for å etablere nye oljetanker uten tillatelse.

TANKANLEGG: Bunker oil as på Hessa får overtredelsesgebyr på 10.000 kroner. Vedtaket kan imidlertid påklages.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Selskapet ilegges et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner for uaktsom overtredelse av plan- og bygningsloven. Vedtaket er fattet av Plan- og bygningsetaten i Ålesund kommune. Overtredelsen kunne ilegges gebyr inntil 200.000 kroner.