Fagskolen i Ålesund:

Meiner det er råd å handtere dei store utfordringane til fagskolen

Utfordringane knytt til Fagskolen i Ålesund er store, men råd å handtere. Det meiner Bjarne Elde, leiar i fagskulestyret.

FAGSKOLEN: I 50 år har det som no heiter Fagskolen i Ålesund utdanna fagfolk til næringslivet, hovudsakleg i Møre og Romsdal.  

Nyheter

Eit tilsyn tidlegare i år avdekka at Fagskolen i Ålesund ikkje oppfyller grunnleggande føresetnader for å tilby fagskuleutdanning. No har også kontrollutvalet i Møre og Romsdal sett på saka og orientert fylkestinget, som er generalforsamling for skulen.