Under tolv prosent av politimelde valdtekter i fylket endar med tiltale

Drønnen: – Viktig å anmelde valdtekt tidleg

Møre og Romsdal politidistrikt ligg under landssnittet for kor mange valdtektssaker som ender med tiltale.

Leiar for påtaleeininga: Elin Anja Drønnen har full forståing for at det for enkelte kan ta år før dei føler seg i stand til å anmelde valdtekt. – Det kan vere belastande å anmelde ei valdtektssak. Det er likevel sentralt for politiet å sikre bevis så kjapt som mogeleg, for å best kunne gå vidare med saka, seier ho.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Om ei sak ender med tiltale eller vert lagt bort, kan kome an på kor tidleg politiet kjem inn.