Sliter med å fjerne parkeringsplasser i Ålesund sentrum

Ålesund kommune fikk penger for å skape bedre byrom, men måtte fjerne inntil 100 p-plasser. Rådmannen sier de kanskje må levere pengene tilbake.

GATEPARKERING: Handelsstanden i Ålesund sentrum er bekymret for tap av gateparkeringsplasser. Nå ligger det an til at politikerne kan få en sak om parkeringsstrategi på bordet på nyåret. 

Nyheter

Ålesund kommune fikk sommeren 2017 tilsagn på 1,8 millioner kroner fra Miljødirektoratet til prosjektet «Til fots eller på sykkel i jugendbyen». Hensikten er å gi bedre plass for gående og syklende, skape mer hyggelige byrom og mindre biltrafikk. Men forutsetningen for å få midlene, var å fjerne inntil 100 gateparkeringsplasser i sentrum.