Sliter med å fjerne parkeringsplasser i Ålesund sentrum

Ålesund kommune fikk penger for å skape bedre byrom, men måtte fjerne inntil 100 p-plasser. Rådmannen sier de kanskje må levere pengene tilbake.

GATEPARKERING: Handelsstanden i Ålesund sentrum er bekymret for tap av gateparkeringsplasser. Nå ligger det an til at politikerne kan få en sak om parkeringsstrategi på bordet på nyåret.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Ålesund kommune fikk sommeren 2017 tilsagn på 1,8 millioner kroner fra Miljødirektoratet til prosjektet «Til fots eller på sykkel i jugendbyen». Hensikten er å gi bedre plass for gående og syklende, skape mer hyggelige byrom og mindre biltrafikk. Men forutsetningen for å få midlene, var å fjerne inntil 100 gateparkeringsplasser i sentrum.