Nå skal Møre-kirkene slutte å fyre for kråkene

Kirka tar tak for klimaet

114 kirker i Møre bispedømme må for alvor begynne å tenke på sitt klimafotavtrykk. Det er det også god økonomi i.

Klimakirke: Bare i Ålesund brukes det årlig én million kilowattimer til å lyse og varme opp kirkene. De trekkes likevel fram som en av de beste i klassen på enøk-arbeid blant fellesrådene i bispedømmet. Her driftsleder i Ålesund kirkelige fellesråd, Geir Aure (t.v.) og Max Ingar Mørk, innleid prosjektleder for Møre bispedømmes store enøk-prosjekt. – Kirka bør være et forbilde, også når det gjelder å ta hensyn til klimaet. Her er det også mye penger å spare, mener de.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

I dag bruker mange kirker unødvendig mye energi til lys og oppvarming. Samtidig har nesten ingen av fellesrådene, som driver kirkene, konkrete planer for enøktiltak. De fleste mangler blant annet rutiner og utstyr for god varmestyring, viser en ny rapport.