Ordføraren forstår misnøya i Årsetdalen på Vartdal:

– Det vi har i dag er ikkje bra nok

Ordførar Stein Aam forstår misnøya med rassikringa i Årsetdalen.

FLAUM: Årsetdalen nyttårsaftan. Vatn fossar opp frå underdimensjonerte rør.   Foto: Svein Aam

Nyheter

(Møre-Nytt): Etter ein ny runde med rasfare og evakuering nyttårsaftan, snakka Møre-Nytt med ein fortvilt Helge Aarseth, som bur rett under den rasutsette fjellsida.