Lokale organisasjoner vil ha møte med samferdselsministeren:

NHO-Ytreberg: – Møreaksen må realiseres som planlagt

NHO og LO i Møre og Romsdal og regionrådene på Sunnmøre og i Romsdal har sammen med næringsforeningene MAFOSS, Maritimt Forum Nordvest og Molde Næringsforum sendt brev til samferdselsminister Jon Georg Dale med forespørsel om et felles møte angående realisering av Møreaksen.

Organisasjonene mener at færre en tre av ti biler som passerer Julsundbrua som en del av Møreaksen forventes å passere Årø øst for Molde sentrum. Illustrasjon: Møreaksen  Foto: MØREAKSEN AS

Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO.  Foto: Moment studio

Leder av Sunnmøre Regionråd, Jan Ove Tryggestad.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyheter

– Bakgrunnen for brevet er at E39 Ålesund - Molde via fjordkryssingen Møreaksen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og har opsjon på anleggsstart i første seksårsperiode. Dette stortingsvedtaket bygger på en lang faglig og demokratisk prosess, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Hun forventer at stortingsvedtaket respekteres og at politiske myndigheter på alle nivåer bidrar til at Møreaksen nå kan realiseres snarest mulig, og at det ikke settes i gang nye tilleggsutredninger.

– Vi kan ikke ta «timeout» i utviklingen av fylket vårt. Riksveiene som ligger i Nasjonal Transportplan må realiseres som planlagt, fortsetter Ytreberg.


Kronikk:

«Hafast og Møreaksen er løsningen – ikke ferje»

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag.Møreaksen eller Romsdalsaksen

Fjordkryssing: «Over eller under sjø?»

Kronikk: Møreaksen: Undersjøisk tunnel og bru. Romsdalsaksen: Flytebruer og landbaserte bruer.

 

Ytreberg mener at Møreaksen bil koble fylket tettere sammen og bygge en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion.

– Utredningene har vist at det er Møreaksen som gir den klart korteste reisetiden mellom byene og som i tilstrekkelig grad vil kunne styrke samspillet mellom de tettest befolkede områdene i fylket, fortsetter Ytreberg.


Leder:

Ferjene vinner over Romsdalsfjorden

De som er skråsikre på at folk vil krysse Romsdalsfjorden via den ene eller andre aksen, bør se nærmer på dagens meningsmåling i Sunnmørsposten. Det er signifikant flere som er opptatt av et forbedret ferjetilbudet, framfor å ta stilling til om en framtidig vegforbindelse skal gå via Møreaksen eller Romsdalsaksen.Dødt løp mellom Møreaksen og Romsdalsaksen:

Mange vil beholde ferja over fjorden

Hva er best av Møreaksen og Romsdalsaksen? 25 prosent svarer Møreaksen. Nøyaktig like mange foretrekker Romsdalsaksen. Men hele 32 prosent sier de heller vil ha et bedre ferjetilbud.

 

Kortest reisetid

Ifølge pressemeldinga viser analyser fra Statens vegvesen at under 25 prosent av trafikken over den planlagte Julsundbrua vil passere Årø øst for Molde sentrum.

– Det er derfor spesielt viktig å realisere den løsningen som gir kortest reisetid mellom Ålesund og Molde, uttaler Jan Ove Tryggestad, styreleder i Sunnmøre Regionråd.

Han vil først ha på plass Møreaksen, deretter Hafast.

– Vi må ikke komme i en situasjon der våre prosjekt stopper opp på grunn av interne diskusjoner og at staten velger å benytte disse midlene i andre regioner, uttaler Tryggestad.

Initiativtakerne til møtet med samferdselsministeren er opptatt av at statsråden kommer med en avklaring for trasévalget for Møreaksen sør for Romsdalsfjorden på strekningen mellom Vik og Ørskog.