Helse Møre og Romsdal:

Foreslår å kutte sengepost i psykiatri på Sjøholt

Styret i Helse Møre og Romsdal får 24. januar et forslag på bordet om å fjerne sengeposten på DPS Sjøholt. Nå konkretiserer helsekuttene seg.

Vil kutte sengepost Avdelingssjef Ståle Hoff foreslår å kutte sengeposten på DPS Sjøholt. Det er i dag 20 årsverk som jobber der i dag. Det er ikke sikkert alle blir berørt. Dette er det første konkrete forslaget etter at styret beordret direktør Remme om å nedbemanne 200 årsverk i helseforetaket. ARKIVFOTO.  Foto: Odin Jæger

Nyheter

Avdelingssjef for distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Sunnmøre, Ståle Hoff, hadde fredag møte med ansatte på Sjøholt om framtiden til pasienter og ansatte.