Nordøyvegen-forkjempar trur det blir ny kamp om distrikta i fylket

Fryktar represaliar

Kristin Sørheim reknar med etterspel etter Nordøyvegen-vedtaket.

Distriktsskulane: – Vi kjem til å jobbe for ein økonomiplan der distriktsskulane er sikra, seier Nordøyveg-forkjempar Kristin Sørheim (Sp). Blant fleire skular nemner ho Gjermundnes vidaregåande skule (bildet). Arkivfoto: Johan Behrentz 

Vi meiner det er mogleg å utnytte kapasiteten til distriktsskulane betre

Kristin Sørheim
Nyheter

– Eg ser ikkje bort frå at vi som har stått i bresjen for Nordøyvegen – at det kjem forslag om å straffe våre kommunar. Vi har vidaregåande skular og tannhelseklinikkar.