Anne-Lise Tellnes er sjølv brukar av Sjøholt DPS:

– Folk er fortvila. Det er eit veldig godt tilbod som no kan bli lagt ned

Anne-Lise Tellnes er blant dei som i dag har tilbod om brukarstyrt seng på Sjøholt DPS. Som sekretær i Mental Helse i Ålesund, har ho i løpet av helga blitt kontakta av over 90 personar.

Bekymra: Anne-Lise Tellnes i Mental Helse Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fredag kom meldinga om at helseføretaket vil kutte døgntilbodet i psykiatri ved det distriktspsykiatriske senteret på Sjøholt.