Planlegger stort antall mobil-kontroller i 2019

For hele 2019 har vi planlagt et ganske høyt kontrollvolum på mobilbruk i bil, forteller Anders Sjøtrø, distriktsleder for Utrykningspolitiet i Midt-Norge.

Dobbel prikkbelastning: UP-sjef Anders Sjøtrø har tro på at dobbel prikkbelastning vil minske ulovlig mobilbruk i bil. 

Nyheter

- Vi må bare få ned bruk av mobiltelefon i bil. Vi ser at når vi har kontroller, er det et stort antall reaksjoner.