Færre velger kistegrav i Ålesund

Etter at Moa urnelund ble tatt i bruk, har andelen kremasjoner økt veldig.

Nørve gravplass: Av om lag 300 dødsfall i Ålesund i fjor, ble nesten 70 prosent gravlagt i urnegrav. Blant annet her på Nørve gravplass er det nå mye ledig kapasitet.  Foto: Lars Inge Skrede

Nyheter

I de vestre bydelene er det stor bruk av urner og lite kistegraver. Etter at urnelunden på Moa kom, har kremasjonsandelen også i østre bydeler økt fra under 20 til over 50 prosent, viser en oversikt fra kirkevergen.

Fram til midten av desember var det 297 dødsfall i Ålesund i fjor. Av disse ble 68 prosent gravlagt i urnegrav, de øvrige i jordgrav.

Det er nå ledig kapasitet på gravstedene i svært mange år fremover: Nordre gravlund 646 ledige (omreguleres til ren urnelund), Nørve gravplass (862 ledige), Øvre gravlund (395), Nedre gravlund (ca. 600), Borgund (ca. 900), Hatlehol (1.230), Slottsvik (ca. 180), Vestre (116 urnegraver) og Moa urnelund (756). I en orienteringssak til Ålesund kirkelige fellesnemnd går det fram at det er stor usikkerhet med hensyn til ledige graver på Øvre, Nedre og Borgund. Her må det i vinter gjøres en ryddejobb for å fremskaffe eksakte tall, heter det.