Nordøyvegen har fått en foreløpig åpningsdato

Skanska arbeider mot en foreløpig åpningsdato for Nordøyvegen 12. mai 2022. 4. mars i år starter anleggsarbeidene på Austnes og Fjørtofta. 6. mars er Skanska i gang på Longva.

Vi har fått på plass en byggeledelse som er blant de aller beste i landet. Dette blir bra

Frank Sve
Nyheter

Prosjektkoordinator for Nordøyvegen, Morten Mortensen i Møre og Romsdal fylkeskommune, redegjorde for både framdrift og finansiering da Plannemnd for samferdselssaker hadde årets første møte onsdag. Denne plannemnda består av Frank Sve (Frp) (leder), Kristin Sørheim (Sp), som også er leder av Samferdselsutvalget og Iver Nordseth (V). Alle tre hører til ja-siden for Nordøyvegen i fylkestinget.