Føler seg tilsidesatt:

Sve vil ha klare linjer

Frank Sve føler at han og Plannemnd for samferdselssaker er plassert på sidelinjen av administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune i saker som angår Nordøyvegen. Nå ber han om klare linjer.

DiskutTERTE: Prosjektkoordinator for Nordøyvegen, Morten Mortensen i Møre og Romsdal fylkeskommune (t.v.) og Frank Sve som er leder for Plannemnd for samferdselssaker i Møre og Romsdal fylkeskommune. FOTO: KJELL HERSKEDAL  Foto: KJELL HERSKEDAL

Nyheter

– Vi må vite hvem som har ansvar for hva i det videre arbeidet med prosjektet, sier Sve som var den som opponerte sterkest mot fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i forkant av fylkestingets siste og endelige avgjørelse.