Skiftesamling om K A Aurstad i Søre Sunnmøre tingrett:

– Vi føler oss litt lurt

Ei gruppe trønderske transportfirma meiner K A Aurstad ga dei falske forhåpningar kort tid før konkursen.

Kreditorar: Mange har krav mot K A Aurstad. i Forgrunnen sitt Aurstad-direktør Jo Stian Tverberg.  Foto: Janne-Marit Myklebust, Møre-Nytt

Nyheter

Retting: Den første saka Sunnmørsposten publiserte frå skiftesamlinga fastslo ein årsakssamanheng mellom maskinbeslag og underprising. Dette var ei misforståing og saka ga dermed feil informasjon.