Foreslår flytting av trafikkstasjonen til Volda

Ørsta/Volda Trafikkstasjon i Hovdebygda er foreslått kraftig nedgradert, nedbemanna og flytta til Volda

VERT FLYTTA: Trafikkstasjonen i Hovdebygda kan verte avvikla. Det nye forslaget handlar om ei nedgradering og flytting, kanskje til Volda.   Foto: JANNE-MARIT MYKLEBUST/ MØRE-NYTT

Nyheter

(Møre-Nytt) Dette er mellom konklusjonane i ein rapport utarbeidd på vegner av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.