«Ombordfryst 2019»

Stor interesse for den sjølgående «Humla»

Det er stor interesse for arbeidet med å utvikle «Humla» som skal hente fisk i passe porsjoner fra trålposen.

SJØLGÅENDE: Et autonomt undervannsfartøy, «Humla» kan hente med seg fem til sju tonn fisk fra trålen som ligger på bunnen. Slik får filetfabrikken en jevnere tilgang på råstoff og utviklerne mener kvaliteten på maten blir betydelig bedre enn dagens trålfiske.  Foto: Ill: Stø Technology AS

I dag er det en utfordring å finne markeder som anerkjenner god kvalitet– I dag er det en utfordring å finne markeder som anerkjenner god kvalitet

Inge Bertil Straume, Skipsteknisk
Nyheter

– Grunnen er nok at prosjektet går rett inn i ønsket om å ta vare på alle produkter fra fisken på en effektiv måte. Dette vil også øke kvaliteten på ferdig filetert fisk som blir innfryst om bord.