Vil løyse konflikten i Årsetdalen med masseuttak

Grunneigarar i ein rasutsett del av Årsetdalen har sett seg lei, og stridast seg i mellom om kven som har ansvar for kva. Ordførar Stein Aam (Sp) lanserer no ein ny idé:

Synfaring: Frå venstre i midta: Helge Aarseth, Gunnar Wangen og Stein Aam 

Nyheter

– Vi ønskar å få til eit stort masseuttak.