Ålesund kommune jobber med saken:

Kraftig nedbør førte til oljesøl i elv

Smp-tipser reagerte på synlig oljesøl i elva og drivstofflukt da han gikk seg en tur i området Hatlehol gravsted lørdag formiddag.

Oljesøl: Slik så det ut da smp-tipseren var ute på tur i området Hatleholen gravsted lørdag. Det kom også en kraftig lukt fra vannet.  Foto: Smp-tipser

Nyheter

– Det var forurenset så langt vi kunne se i begge retninger. Det var lett å få øye på og lukten minnet om olje, bensin, diesel eller noe lignende, forteller tipseren om elva som renner ned fra Emblemsfjellet og blant annet forbi Ødegård Karosseri og Nextcar før den slynger seg langs utkanten av gravstedet.


Regnet skaper flom på Emblem, Sjøholt og Ørsta

Mye nedbør førte blant anna til flom i Sjøholt sentrum og til at Emblemselva gikk over sine bredder fredag.

 

Etter tips tok Sunnmørsposten kontakt med Ålesund kommune, som sendte driftsvakt ut for å undersøke.

– Dette ser ikke bra ut. Driftsvakt har vært der ute sammen med Slamsug og funnet ut at det trolig er olje som har havnet i elva. Det forteller overingeniør Karsten Almås i vann, avløp og renovasjon.

Overvann ved mye nedbør

Almås opplyser at det trolig er en oljeutskiller ved en av de nærliggende bedriftene som har blitt tømt for olje.

– Når det er mye nedbør blir det overvann i avløpsrør fra oljeutskilleren, noe som fører til at oljen blir presset ut. Nå er det trolig en del olje som ligger i terrenget rundt, og som vil sive ut i elva.

Almås forteller at kulverten, gjennomløpet for elva under fylkesvegen, ikke er stor nok til å ta unna vannet ved store nedbørsmengder. Det resulterer i overvann, og eventuelt oljesøl, som har vært resultatet denne gangen.

Kan ta tid

Ifølge Almås ville et fordrøyningsbasseng, altså et slags reservoar som bidrar til å dempe og forsinke avrenning i elva, ha bidratt til å hindre slike situasjoner i perioder med mye nedbør.

Han forteller at de kommer til å jobbe med tiltak for å få bukt med oljen, men understreker at det kan ta tid før de får bort alt.

– Oljesøl er ikke bra for hverken flora eller fauna, så dette skal vi ta tak i. I første omgang skal vi tilsette organisk materiale for å nøytralisere oljen, også får vi finne videre tiltak. Ettersom oljen trolig ligger rundt i terrenget vil beboere i området trolig merke oljesølet en stund til, legger han til.