Stor snøskredfare på Sunnmøre

Mandag øker faregraden for snøskred fra betydelig til stor. Dette på grunn av kraftig vindøkning og stor vindtransport av snøen.
Nyheter

Det melder varsom.no på sin hjemmeside. Det rådes til å unngå alt av skredterreng mandag da det er fare for både naturlig utløste skred og skred utløst av skiløper.

– Pågående sterk vind med økende styrke fra nordvest, og stedvis mye ny nedbør vil gi stor snøtransport inn i leområdet mot sørøst. Dette øker pålagring og bygger fokksnøflak over 400 meter over havet. Det vil ligge eldre ustabile fokksnøflak mot nord-sør-øst over 600 meter over havet, og med økt pålagring av disse kan en forvente skred opp i en størrelse 4. Skredfaren vil være størst i de områdene som får mest nedbør, skriver varsom.no.

Det anbefales å holde seg unna såkalt skredterreng, altså med brattere helling enn tretti grader, samt utløpssoner for skred.