Søre Sunnmøre tingrett:

«Tiltalte har gjennom sine handlingar vore med på å halde oppe ein brutal sexindustri»

Mannen i 70-åra var med på å halde liv i ein kynisk sexindustri som brutalt utnyttar sårbare barn på det grovaste.

Rettssak: Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim var aktor i saka mot mannen som er dømd for nettovergrep. Advokat Axel Lange forsvarte mannen i tingretten.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Viss intensjonen var å hjelpe, så finst det hjelpeorganisasjonar for å hjelpe fattige barn

Søre Sunnmøre tingrett
Nyheter

Det meiner Søre Sunnmøre tingrett, som har dømt mannen til tolv og eit halvt år i fengsel.