Raser mot psykiatrikutt:

– Kriteriene er valgt ut på syltynt grunnlag

Tillitsvalgt stiller store spørsmål ved grunnlaget for utvelgelse av avdeling Sunnmøre DPS som eneste konkrete kuttforslag i Klinikk for psykisk helsevern og rus.

DPS:  – Det som konkret er vurdert er døgnturnus på nordre Sunnmøre. Det vil si Vegsund eller Sjøholt, sier klinikksjefen. Her er Distriktspsykiatrisk senter på Vegsund.   Foto: Nils-Harald Ånstad

Nyheter

– En bruker i sakspapira mye tall fra samdata, og sammenligner oss med andre helseforetak. I utvelgelsen av Sunnmøre DPS har en ikke lagt fram noen slike tall som grunnlag, sier Elisabeth Kirkholm, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og avdelingstillitvalgt ved Sunnmøre DPS, om kutt-tiltakene som nå er lagt fram i Helse Møre og Romsdal, og som skal opp i styret 24. januar.