– Bompengeprisene blir lavere enn det mange har sagt i debatten, sier seksjonssjef Leif Magne Lillebakk i Statens vegvesen

Bompenger på ca. 145 kr for bil på Møreaksen

Statens vegvesens nye anslag viser at bompengesatsen for personbil på strekningen Molde-Vestnes med Møreaksen, blir cirka 145 kr med rabatt - og 180 kr uten.

TAKSTENE: Illustrasjonen viser hvordan takstene blir på de ulike strekningene på Møreaksen. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Nyheter

(Romsdals Budstikke:) Det opplyser seksjonssjef Leif Magne Lillebakk og seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.