Revmatologisk sengepost kan forsvinne

Det diskuteres også nedlegging av sengene for revmatologi i Ålesund, som er de enste i fylket. Spesialiteten revmatologi ved Ålesund sjukehus har et fylkesdekkende ansvar.

Ålesund sjukehus: Flere avdelinger står foran krevende sparetiltak når styret i Helse Møre og Romsdal skal omstille for totalt 200 millioner i 2019.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Styret i Norsk revmatikerforbund i Møre og Romsdal er sjokkert over påstander i saksdokumentene fra Møre og Romsdal helseforetak om at det ikke er behov for sengepost i behandlingstilbudet til revmatiske pasienter. Det er ikke brukerne sine erfaringer, skriver styret i NRF i en uttalelse.