Formannskapet i Ulstein ønskjer å gå i dialog med søskena Øvrelid

Fem søsken vart mishandla og misbrukt under oppveksten i Ulstein og Hareid. Ordførarane, ein tidlegare lennsmannsbetjent og ein tidlegare sosialsjef svarar kort på den alvorlege kritikken.

Advokat: Reidar Andresen, advokat for Ulstein kommune i denne saka, deltok på formannskapsmøte tysdag 15. januar. Der vart erstatningssaka diskutert. Dei frammøtte vart samde om å gå i mekling med Øvrelid-søskena. Alternativet var å avvise saka som forelda.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyheter

Det tok søskena 40 år å samle seg om å fortelje historien. Her er den: