Teologistriden i Spjelkavik menighet – møte i soknerådet tirsdag

– Godt at rådet tar ansvar

– Det er trasig og trist at folk ikke kan prate med hverandre på en god måte i kirka.

Samarbeidsproblemer i kirka: I Spjelkavik menighet, som er Norges største, blir de ansatte nå avkrevd toleranse, aksept og samarbeidsvilje. Eventuelt må de vurdere å slutte i tjenesten der. Uenighet mellom konservativt og liberalt syn på likekjønnet ekteskap og andre teologiske spørsmål i kirka skal være noe av bakgrunnen for striden. Arkivfoto: Marius Simensen 

Nyheter

Det mener Stein Karstensen, leder for Presteforeningen i Møre bispedømme.