Flere grunner skal sprenges vekk for bedre farled for skipstrafikken i Ålesund

Sprenging i Aspevågen

I høst kan Kystverket være i gang med å sprenge vekk grunner i Aspevågen og Steinvågsundet. Får Kystverket rett, kan ordføreren sitte uberørt i toppen av rådhuset når sprengningene skjer.

RINGVIRKNINGER: Ole Christian Fiskaa, havnedirektør i Ålesundregionens havnevesen er svært glad for Kystverkets utdypingsprosjekt og ser flere positive effekter, ikke bare for skipstrafikken, men på sikt også for næringslivet og folk som bor i byen. Foto: Staale Wattø 

Jeg tviler på at de vil merke noe

Tone Sivertsen
Nyheter

Hensikten er å utbedre farleden for skipstrafikken, og opprettholde Ålesund som en av Norges viktigste fiskerihavner. Kystverket har sendt søknad om tillatelse til mudring som Fylkesmannen i Møre og Romsdal akkurat nå behandler.