Kommunestyret i Sykkylven skal behandle legesentersaka torsdag

Rådmannen tilrår anke

Legesenterstrida i Sykkylven held fram med uforminska styrke.

Kompensasjon: Kommunen vil betale ein kompensasjon til Hove for tapet han lir som følge av at han ikkje får selt praksisen sin, men Hove og Legeforeninga meiner kommunen må tildele heimelen til ein ny næringsdrivande lege i same lokale, som han kan selje praksisen sin til. Foto: Nils Harald Ånstad 

Nyheter

May-Helen Molvær Grimstad, rådmann i Sykkylven kommune, tilrår at kommunestyret går inn for å anke den mellombelse avgjerda frå Sunnmøre tingrett, eventuelt at kommunen set fram ei oppmoding til retten om å fastsette ein tidsfrist for fastlege Øystein Hove om å gå til søksmål mot kommunen.