Utsatte saka om konflikten i Spjelkavik

Spjelkavik sokneråd ønsker hjelp fra biskopen.

Spjelkavik sokneråd ble enige om å utsette saka til neste møtet, som er om én måned.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Tirsdag kveld holdt Spjelkavik sokneråd et møte der den langvarige striden mellom konservative og liberale krefter var oppe til diskusjon.

I forslaget til vedtak i soknerådet sto det at «Kyrkjelyden kan ikkje leve med ein situasjon der prestar eller andre tilsette nektar å samarbeide og dele gudsteneste- og nattverdsfellesskap med andre tilsette eller frivillige, anten dei er prestar, har andre vigsla stillingar, er leke medarbeidarar eller frivillige.»