Utsatte saka om konflikten i Spjelkavik

Spjelkavik sokneråd ønsker hjelp fra biskopen.

Spjelkavik sokneråd ble enige om å utsette saka til neste møtet, som er om én måned.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Tirsdag kveld holdt Spjelkavik sokneråd et møte der den langvarige striden mellom konservative og liberale krefter var oppe til diskusjon.