Ulstein kommune må etterbetale tilskot for fem år til private barnehagar:

Rekna ti millionar feil

Ulstein kommune har i fleire år rekna feil og må no etterbetale over ti millionar kroner til private barnehagar.

Barnehage: Ulstein kommune sju private barnehagar og ein kommunal. Dei private kan no sjå fram til meir pengar. Ulstein kommune har sett av noko tidlegare, men kommunestyret vil truleg vedta å ta nær 9,5 millionar kroner frå disposisjonsfondet for å kunne etterbetale tilskotet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix 

Nyheter

– Dette er eit ekstremtilfelle, men vi har hatt liknande saker i eit fåtal andre kommunar, seier Bjørn Kato Winther, som er statistikk– og økonomianalytikar i Private Barnehagers Landsforening, PBL