Fleire tvistesaker på søre Sunnmøre

Talet på tvistesaker auka i fjor med 33 prosent i Søre Sunnmøre tingrett. Det blir også stadig verre å få partane til å mekle og bli einige.

Søre Sunnmøre tingrett  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Dette går fram i årsmeldinga frå Søre Sunnmøre tingrett.